• Home
  • |
  • एवटा मान्छे पाएको छ ट्रेन म। मानवता हराएको थियो।

January 26, 2018

एवटा मान्छे पाएको छ ट्रेन म। मानवता हराएको थियो।

अजु २ बजी देखि ३.२० सम्मा एवटा मान्छे ७५७१६ कुनै ट्रेन कोच कुनै १३४१४ एवट प्रार्थना हराएको छ तर मलाई थाहा छैन यदि म RPF /TC/ASAM केर्ना होला छ भने…….
कुनै पनि कार्यलाई सम्झन नदिनुहोस्।
अन्तमा १ घण्टा २० मिनेट थियो।
अन्तमा DRM/APDJ
ले तपाईँलाई सूचित गर्नेछं की वेकती अगियत मनसहा को लागि अस्पतालमा भर्ती गरेको छ। संग निदान गरिएको छ।
यो सब गरेरा।
ईअाई सभेर RPF र एक नरियल को रूप मा एक ब्रेक गर्ने सक्छम भएको छ।
र मलाई थाहा छैन कि समय मा के गर्ने।
मलाई थाहा छ कि अगैयाद मान्छे को सुरक्षा कर्मचारी को सुरक्षा ले लिया छ।
सुरक्षा Railway.

Sadhu in a Medical Condition

 

यो रेलवे सुरक्षा हो ?
हामी चाडे सहयोग पावनु सक्नुपर्दछ।
सबै पछि, उहा पनि मानव हुनुहुन्छ।
फेरि रैल येस्तो प्रकार को असमानता देखाउँछ जुन हामीले वास्तवमा भारतीय रेलमा कसारि गर्नुपर्छ।

Related Posts

How Malbazar Cash Delivery Service works?

Final Merit List – PMS Mahavidyalaya

Malbazar Celebrates Christmas 2018

Why Do We Strictly Need to Learn the Driving Rules and Regulations?

Bikash Jit


Hello Im a editor and publisher of Malbazar Official. I also do graphics work for the site.

Your Signature

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>